RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie ...


DANE ADRESOWE:


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie


ul. Polowa 21


18-300 Zambrów


tel/fax: (0...86) 271 29 33

e-mail: sekretariat@piwzambrow.plGodziny pracy:


od poniedziałku do piątku

7.30-15.30NIP: 723-14-33-257

REGON: 450672410

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

16.12.2021
 Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zambrowie Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019r., poz. 2004 z późn. zm.), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zambrowie informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego.

Ogłoszenie o naborze lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych

08.11.2021
Ogłoszenie o naborze ULW 2022.pdf Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.docx

nabór na wyznaczenie lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych

20.11.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zambrowie ogłasza
nabór na wyznaczenie lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych

Aukcja na sprzedaż środka trwałego Samochód osobowy marki OPEL Corsa

05.02.2016
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zambrowie ogłasza aukcję na sprzedaż środka trwałego będącego własnością Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zambrowie: Przedmiot aukcji • 1. Samochód osobowy marki OPEL Corsa C 1.2 MR, Essentia., rocznik 2004 nr rej. BZAS025, przebieg 113904 km, wartość rynkowa wynosi 7 000zł • Cena wywoławcza sprzedaży: 7 000 zł Szczegółowe informacje techniczne na temat samochodu można uzyskać pod nr telefonu tel. 86 271 29 33 lub elektronicznie, adres email: zambrow.piw@wetgiw.gov.pl Samochód można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu przedmiotowych oględzin z osobą uprawnioną z ramienia Sprzedającego do kontaktów z oferentami p. Zbigniewem Łapińskim, tel. 86 271 29 33, e-mail: zambrow.piw@wetgiw.gov.pl przy ul. Polowej 21 w Zambrowie. Zasady aukcji i informacje szczegółowe • 1. Wysokość postąpienia wynosi 70 zł. • 2. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą. • 3. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni. • 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w dniu zapłacenia ceny nabycia. Wadium • 1. Uczestnicy aukcji zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości pojazdu • 2. Wadium należy wpłacić gotówką w dniu 22 lutego 2016 roku do godziny 11.00 w kasie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zambrowie, ul. Polowa 21. • 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. • 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. • 5. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji. Aukcja odbędzie się dnia 22 lutego 2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zambrowie, ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów. Pliki do pobrania: Aukcja na sprzedaż środka trwałego


Opublikował: Rafał Gosk
Publikacja dnia: 09.10.2014
Podpisał: Rafał Gosk
Dokument z dnia: 02.07.2010
Dokument oglądany razy: 89 314