A A A K

SmodBIP

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2023r.

Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych jednostek oraz łącznego sprawozdania finansowego państwowych jednostek budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika § 34 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342 z póź. zm.).

1 bilans jednostki.pdf
2 informacja dodatkowa.pdf
3 rachunek zysków i strat.pdf
4 zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf


Sprawozdania finansowe za 2022r.

Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych jednostek oraz łącznego sprawozdania finansowego państwowych jednostek budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika § 34 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342 z póź. zm.).

1 bilans jednostki.pdf
2 informacja dodatkowa.pdf
3 rachunek zysków i strat.pdf
4 zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf


Sprawozdania finansowe za 2021r.

Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych jednostek oraz łącznego sprawozdania finansowego państwowych jednostek budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika § 34 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342 z póź. zm.).

1 bilans jednostki.pdf
2 informacja dodatkowa.pdf
3 rachunek zysków i strat.pdf
4 zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf


Sprawozdania finansowe za 2020r.

Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych jednostek oraz łącznego sprawozdania finansowego państwowych jednostek budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika § 34 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342 z póź. zm.).

1 bilans jednostki.pdf
2 informacja dodatkowa.pdf
3 rachunek zysków i strat.pdf
4 zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf


Sprawozdania finansowe za 2019r.

Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych jednostek oraz łącznego sprawozdania finansowego państwowych jednostek budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika § 34 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2017 r. poz. 1911 z póż zm.)


Sprawozdania finansowe za 2018r.

Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych jednostek oraz łącznego sprawozdania finansowego państwowych jednostek budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika § 34 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2017 r. poz. 1911 z póż zm.)Opublikował: Rafał Gosk
Publikacja dnia: 07.05.2023
Podpisał: Monika Pietkiewicz-Kościuch
Dokument z dnia: 25.05.2020
Dokument oglądany razy: 1 973